Projekteerimine

Kvaliteet ja teostamisvõimekus

Meie eesmärgiks on olla tellijale partneriks alates ideest kuni võtmete üleandmiseni. Tänu majasisesele projekteerimis-meeskonnale suudame vastu võtta suuri ja keerukaid väljakutseid nagu sildade, ülipikkade sõrestike või valgustustornide tootmine. Näiteks Rannu-Jõesuu silla teraskonstruktsioonid, kuni 36m kõrgused ja 2m laiused valgustustornid ja 90m sildeavaga lennukite hooldusangaar. Omame kogemusi terasest, betoonist ja kivist konstruktsioonide projekteerimisel ja teeme hinnapakkumisi ka tellija jooniste põhjal. Kasutame kaasaegset tarkvara; Tekla Structures, ArchiCAD ja AutoCAD mille abil suudame muuta arhitektide ideed reaalsuseks.

1. ArchiCAD

ArhiCAD võimaldab 3D-s detailselt visualiseerida lahendusi eskiisist kuni tööprojektini ning annab kindluse, et kõik osapooled saavad plaanitavast lahendusest ühtemoodi aru.

2. SCIA

Kui ArhiCADiga on peamiseks piiranguks kliendi ja arhitekti kujutlusvõime, siis SCIAga arvutakse kas sõlmedele mõjuvad koormused on füüsikaliselt teostavad ning vastavad kehtivatele ehitusnormidele.

3. Tekla

Modeleerimine valitud lahenduse teraskonstruktsioonid Tekla Structure's abil. Tekla võimaldab lihtsasti salvestada jooniseid nii tootmise kui ka ehituse jaoks.

4. BIM

building information modeling tähendab projekti osade koondamist ühte mudelisse, et ennetada vastuolusi. BIM on nõutud riigihangetel ja selle terviklikkuse tõttu on huvitatud süsteemist ka aina enam eratellijaid.

Kiirus

Majasisese projekteerimisteenuse eeliseks on kiire reageerimine kliendi soovidele ja ehitustegevuse käigus tekkivatele muudatustele. Pakkudes terviklahendusi eskiisist tööprojektideni, koos sinna juurde käivate hinnakalkulatsioonide ning detailplaneeringutega, suudame tagada kõrge kvaliteedi kokkulepitud hinna eest. Projekteerime terviklikkuse põhimõttel, et ära hoida võimalikke vastuolusid erinevate projektiosade vahel. See tagab kokkuvõttes nii ajalise kui ka rahalise kokkuhoiu.